Niet dus!

Van bij het begin, al Fatiha, toont Allah zich aan ons als ar-Rahmaan ar-Rahiem.
Twee keer het woord voor barmhartig, maar om zeker te zijn dat we beseffen hoe onvoorstelbaar groot zijn barmhartigheid is – voor Zijn hele schepping: mens en dier, gelovige en ongelovige! – gebruikt Hij de combinatie van deze twee:

Ar Rahmaan Ar Rahim.png

Advertenties