tekst - gem - muslimgedrag

Voor de nieuwe link naar deze 7 minuten van bezinning, klik hier.
Wij staan tussen Allah en Zijn Boodschapper enerzijds en de mensen rondom ons anderzijds, nadat de Rasoel zijn opdracht aan ons heeft doorgegeven. Waarom gedragen we ons dan niet zoals hij?

Advertenties