Niemand – Muslim, Christen, Jood en zelfs ongelovige – kan aan Firaun (de farao ten tijde van Musa/Mozes) denken zonder te gruwelen. De man liet duizenden kinderen zomaar afslachten omdat er misschien ooit een zijn macht en rijkdom zou bedreigen.

Van alle misdaden zijn deze tegen kinderen wel de allerergste. Maar zelfs hij was niet zo wreed als de monsters die de ouders hun slachtoffertjes in hun misdaad betrekken: duid van al je kinderen je lieveling aan – en door jouw schuld sterft dan dat kind.

Zelfs een beest is zo wreed niet.
Een mens al helemaal niet.
En nog minder een Muslim.

Wie dat doet KAN geen Muslim zijn. 

terror is not islam

Volstaat je diepmenselijk aanvoelen van goed en kwaad (de aangeboren Fritrah die je cadeau kreeg van je Schepper) niet om dit aan te beseffen, dan helpt je Schepper je een handje met Zijn instructies, wetten en voorbeelden in de Quran:

Allah verdedigt in de Quran de dochtertjes
van de meergodenaanbidders
– niet eens Muslim kinderen! –
die levend werden begraven
om economische of macho redenen.

Allah verbiedt het doden van een mens tenzij
tijdens de gewapende strijd
of als vergelding voor een moord die hij zelf heeft gepleegd
(wat dus niet op die kinderen slaat) .

Allah laat Zijn Boodschapper en de beste Muslims ooit
de ergste beledigingen en mishandelingen doorstaan
zonder dat ze zich mogen verweren.
En wanneer dan eindelijk terugvechten wèl wordt toegestaan,
gelden er regels van fatsoen en barmhartigheid
die door IS en consoorten met de voeten worden getreden.

Herhaaldelijk veroordeelt Allah in de Quran hen
die Zijn wetten en geboden overtreden en die overdrijven. 

 

Maidah Ay 32

Jammer genoeg is niet iedereen zo verstandig het onderscheid te zien tussen wat de Islam betekent voor de meeste Muslims en wat die monsters ervan maken… Dat is ook de bedoeling van de misdadigers die deze wreedheden begaan: haat stichten in deze wereld – ook tegen Muslims – zodanig dat wij en onze medemensen ons door elkaar bedreigd voelen, waardoor ons vreedzaam samenleven ontwricht geraakt. Je merkt het op straat: ineens krijg je niet meer zo vlot een “goeiedag” terug…

Enkel mensen met gezond verstand redeneren anders – en gelukkig krijgen ze een spreekbuis in de pers, zoals bijvoorbeeld Ignaas Devisch, professor filosofie aan UGent en aan de Arteveldehogeschool.

islam - redactie

IS en co hebben nog een lange weg af te leggen voor ze opnieuw terecht zullen kunnen zeggen dat ze Muslim zijn = iemand die zich oprecht en volledig onderwerpt aan de wil en geboden van Allah. Van alle geboden in de Quran is berekend dat ongeveer 75% gaat over je gedrag tegenover je medemens, en 25% over je relatie met God. Als je beweert Muslim te zijn, dan moet je in eerste instantie een fantastisch mens zijn, barmhartig voor je tegenstanders en verdediger van de zwakste – Muslim of niet. Allah zelf laat vaak genoeg duidelijk verstaan dat Hij de kant kiest van het slachtoffer, waardoor geleerden tot deze conclusie komen:

just nation

Ik doe mijn best om alleen hun DADEN te haten en voor hen als mens te hopen en te bidden dat ze tot inkeer komen. Maar vooral bid ik – en roep ik jou op hetzelfde te doen – voor hun onschuldige slachtoffers. Hun troost en die van hun diep getroffen familie is dat we weten:

Allah zal ZELF wraak nemen,
in dit leven of op de Dag des Oordeels,
in naam van onschuldige slachtoffers
voor het onrecht dat hen werd aangedaan.

– – –

Lees de hele bijdrage op “De Redactie” hier

Advertenties