Londen. Nog maar eens… En weer staan mensen op uit hun verontwaardiging en verenigen zich nog meer dan daarvoor. Weer krijgen onschuldige moslims verwijten en duistere blikken van mensen die mentaal en moreel even arm zijn als de daders… Ish Ait Hamou, auteur en kunstenaar met moslim- en marokkaanse roots, heeft echt wel een prachtige reactie geschreven die wellicht verwoordt wat velen van ons voelen. Moslims en niet-Moslims.

“De wereld ziet er niet beter uit na je dood, integendeel. Je hebt niets beter gemaakt, niet voor jezelf, niet voor je ouders, niet voor de zaak voor dewelke je denkt te vechten, niet voor de mens en ook niet voor de wereld. Jij hebt van morgen een rouwdag gemaakt, geen vreugdige tijden,”

hold together

“Je bent een virus die zijn weg knaagt door een muur. Een muur gevormd door de cohesie van de mensen. Met elke schot, elke ontploffing, elke messteek breek jij een deel van die muur af. De reden waarom mensen zo dicht bij elkaar komen, waarom mensen blijven “pray for” herhalen, zich samen sterk willen maken en hun best doen om die muur in stand te houden is niet omdat ze naïef zijn, noch zwak. We doen het allen, omdat we weten dat als onze muur breekt, hel op deze aarde zal losbreken.”

Ish Ait Hamou: ‘Je wilde een held zijn, maar zal als lafaard herinnerd worden’

“Soms neem jij de vorm aan van iemand die het doet
in de naam van God, omdat jij denkt dat Hij je nodig heeft
om wat Hij heeft gewild te veranderen.
Hij wou dat we als verschillende volkeren en mensen
hier mekaar zouden leren kennen.
Jij wilt dat we allemaal als jou worden.
Jij en jouw eigen leiders hebben jou kunnen overtuigen
om een missie aan te gaan die bestempeld wordt als goddelijk.
Beste, wat heb jij je toch vergist. Je bent niets anders
dan een kogel in de strijd voor land, macht en geld.”

Lees de hele brief: https://www.facebook.com/ishaithamou/posts/1375229952543304

Een eigen overweging hierbij:

We weten dat het merendeel van dit soort daders eigenlijk een achtergrond heeft van misdaad en drugs. Het doet pijn te zien wat er allemaal over hen wordt ontdekt… Ze staan meestal erg ver van de Islam en laten zich opjutten door hun teleurstelling in deze maatschappij, woede om pesterijen en tegenslagen en de valse hoop die criminelen hun geven alsof ze al hun zonden kunnen afkopen door “zondaars” te vermoorden. Dan denk ik terug aan wat Ustadh Nouman Ali Khan ons leert, niet uit zijn eigen overwegingen maar uit een leven van Quranstudie, een leven van luisteren naar het woord van Allah, zonder tussenkomst van vertalingen of mensen die de boodschap naar hun hand willen zetten.

“In de Quran wordt Allah boos omdàt Hij Allah is.
Hij heeft het recht om zich kwaad te maken.
Maar wat doen de mensen?
Ze nemen die Ayaat waarin Allah kwaad is
en zeggen: “Jaaaa! Allah is kwaad dus ik ook!”
Het allergrootste voorbeeld in dit soort zaken
is onze Boodschapper (vzmh)
die ons het evenwicht hierin heeft geleerd.”

Uit de vertaling van een lezing rond wat we als Muslims fout doen, want wij zijn mee schuld aan de negatieve perceptie van de Islam…

Advertenties