Deze Ayaat uit Surah At Takwir zijn de laatste van een reeks eden (die het einde der tijden beschrijven) waarmee Allah ons wil duidelijk maken dat de Dag er onvermijdelijk aan komt waarop we het boek van onze daden zullen ontvangen.

begraven meisje

De Quran is ons gegeven voor ons leven vandaag. Hoe vaak verzucht Allah niet: “Waarom denken ze er niet over na?” Dat is het waarbij Ustadh Nouman Ali Khan ons helpt. Hij heeft heel wat te vertellen over deze Ayaat maar ik hou het voor deze blog bij dit ene punt.

Het gebruik om meisjes levend te begraven…
was dat een Islamitisch gebruik?

Neen. De meisjes waren kinderen van mushrikien.

De eerste mensen die Allah aanspreekt op die Dag
zijn dus kinderen van afgodenaanbidders.

Spreekt Hij ze aan vanwege hun ongeloof?

Neen. Omdat ze onrecht hebben geleden!

Allah verdedigt ongelovigen
die onder onrecht lijden!

Dat besef moet ons doen inzien dat ook wij moeten meeleven met ongelovigen en andersgelovigen die worden getroffen door rampen of onrecht. En al helemaal dat we zelf niemand onrecht mogen aandoen.

Lees de hele bijdrage over deze Ayaat hier

Advertenties