Alweer een triestige en laffe moord
Alweer een smet op het blazoen van de Islam
Alweer een escalatie : een voorganger van een zustergodsdienst!

http://www.demorgen.be/buitenland/imam-betuigt-eer-aan-zijn-vriend-de-priester-die-omkwam-bij-de-gijzeling-b42ccf1f/

De  Islam zegt klaar en duidelijk dat je niet raakt aan priesters, religieuzen, monniken en religieuze gebouwen. Zelfs niet tijdens een oorlog. Dan mogen de daders nog zo luid trouwen zweren aan een “islamitische” staat, hier is niets islamitisch aan!

In een echte islamitische staat worden moordenaars van onschuldigen – en al helemaal moordenaars van mensen die door Allah worden beschermd – zwaar veroordeeld en zwaar bestraft.
We kunnen als moslims alleen maar bidden dat het gezond  verstand zegeviert aan “onze” kant en aan de kant van de slachtoffers van deze waanzinnige misdadigers. Het slachtoffer van vandaag was een man die mee op weg ging naar verzoening en toenadering, die weigerde op zijn lauweren te rusten en zijn oude dag verder besteedde aan dienstbaarheid.

Moge Allah hem onthalen als een martelaar,
want hij is het slachtoffer van groot onrecht.
En moge Allah de misdadigers
die nog met dergelijke plannen in hun hoofd rondlopen
leiding geven en op betere gedachten brengen.
Moge Allah ons de moed geven om van ons geloof te getuigen
ondanks de groeiende en begrijpelijke weerzin van onze omgeving
opdat de mensen rondom ons de stem van de ware Islam te horen krijgen
en Moslims zien die leven zoals de Islam het ècht heeft bedoeld.

Amien.

Advertenties