Nouman Ali Khan heeft het over de slachtpartij in een holebi nachtclub
in Orlando (USA 12/6/2016) : meer dan 50 doden – en de dader geeft de Islam als excuus. 

Ik wil het vooraf even hebben over het gebeuren dat nog maar eens de wereld, en vooral de Muslim gemeenschap, diep heeft geraakt. Eerst en vooral moeten we een paar zaken heel duidelijk maken: onze Dien laat geen enkele uitzondering toe wanneer ze het over de onschendbaarheid van een mensenleven heeft. Geen enkele uitzondering!
Enkele van onze Ulamaa hebben op hun sociale-media-pagina’s een bericht gepost waarin ze verklaren tegen deze daad van zinloos geweld te zijn, ongeacht door wie ze werd gepleegd of wie de slachtoffers waren. Dat is zo, omdat elke mens het recht op leven heeft en omdat onze Dien dat zonder de minste reserve of uitzondering ook erkent.
Zodra ze dat hadden gepost, kwamen er heel wat reacties van zogenaamde Muslims in de trant van: “Hoe kan je zo iets zeggen? Die mensen verdienen het om te worden vermoord!” enzovoort. Een hoop afschuwelijke dingen werd daar gezegd.
Dat deed me beseffen dat we ons steeds bewust moeten zijn van twee zaken. We hebben twee soorten toehoorders. Een publiek dat niet-Muslim is en misschien daar inlogt om te horen wat wij als Muslims hierover te zeggen hebben. Het andere publiek zijn de Muslims. Twee onderscheiden groepen.

Vaak vragen we ons gewoon af
wat we moeten zeggen
om de pijn van de rest van de wereld,
van de niet-Muslims, te verzachten.

Wij maken deel uit van deze maatschappij en van de wereld, en die zit met heel wat vragen die door de media worden gebruikt om te suggereren dat de Islam -op de een of andere manier – voor dat alles verantwoordelijk is. Dat wordt dan tot het hart van de conversatie. Ze willen dus van ons horen wat wij als Muslims hierover te zeggen hebben. Vaak denken wij dan vooral aan goede PR (Public Relations) en politieke correctheid wanneer we zeggen dat we er tegen zijn.

Eerst en vooral moeten wij nu zelf goed begrijpen dat de Dien van Allah niet verandert, ongeacht of er geen enkele niet-Muslim luistert of dat ze allemààl meeluisteren. Wij geloven dat onze godsdienst van Allah komt. En iedereen die deze godsdienst schendt – Muslim of niet – pleegt daardoor een misdaad. Dit IS een misdaad, er zijn daar geen andere woorden voor. Dit onderwerp staat niet eens open voor discussie. Het is totaal en onvoorwaardelijk een misdaad. De enige mensen die er wel achter staan, zijn mensen die totaal onwetend zijn, zelfs over sommige van de meest elementaire principes van onze Dien. Ik zou ze zeker nooit – niet in het minst – “studenten van Allah’s Boek” noemen. Nooit.

Je kan geen student van deze Quran zijn
en dan tot de conclusie komen
dat je onschuldige mensen mag doden.

Je kan nooit uit de Quran afleiden dat jij ze, omwille van welke zonde dan ook die ze begaan, mag vermoorden. Geen enkel niveau van ernstige studie van de Quran leidt tot een dergelijke conclusie!

Al kan en moet er veel worden gezegd, ik ben niet bevoegd om over al die zaken te spreken. Ik kan wel iets zeggen over één deel van het probleem. Dat éne deel is dus niet het hele probleem, laat dat duidelijk wezen.

Je kan de schuld schuiven op de media, of samenzweringstheorieën verzinnen, maar het is nu eenmaal een feit dat er een groeiend aantal jonge Muslims oprecht terugkeert naar hun godsdienst. Ze willen erover leren, ze hebben tauwba verricht van hun vorige manier van leven en willen hun leven beteren. En ze gaan online, op zoek naar hun godsdienst. Tegenwoordig ga je voor alles wat je zoekt online. En de groepen die pleiten voor onzinnige moorden in de naam van de Islam hebben een erg gesofisticeerde promotiemachine opgezet op internet en sociale media. Ze kunnen wedijveren met Hollywood! Ze zijn heel erg goed in wat ze doen. Er zijn studies gedaan over hoe gesofisticeerd hun marketing-campagnes zijn.

Ze richten zich heel specifiek
op jonge mensen die op zoek zijn
naar godsdienstige vorming,
zodat de eerste ervaring van
deze beïnvloedbare jongeren
hùn versie van de Islam is.

Een voorbeeld, om het wat reëler te maken. Een jongeman die niet erg religieus was voorheen, hoort tijdens de Ramadan een Khutbah en beseft: “Goh ik moet echt veranderen! Ik moet een betere Muslim worden!” En hij gaat op zoek, op Google en YouTube en Facebook.
Wat hij daar als eerste ontdekt, is gewoon waanzin. Ze hebben namelijk een systeem ontwikkeld om te verschijnen in de eerste zoekresultaten… Snap je? En zo worden ze ingelijfd: “Als je echt een goede Muslim wil zijn, doen moet je Jihad verrichten! En om dat te doen, moet je de mensen in je omgeving doden. Doe je dat niet, dan ben je een Munafiq. En iedereen die iets anders beweert, is zelf ook een hypocriet! Het zijn allemaal verraders, en eigenlijk zijn ze niet eens Muslim!”

Ze krijgen dus van bij het begin te horen dat de rest van de wereld – zelfs de andere Muslims – Munafiq zijn. “Ze zijn eigenlijk zelfs zo goed als Kafir, dus maakt wat ze te zeggen hebben niets uit.” De eerste stap is dus dat je die jongeren afzondert van hun eigen gemeenschap, van hun eigen familie. Daarna is het heel gemakkelijk om hen te manipuleren en ze vol te stoppen met haat voor alles en nog wat.

Wat doen we met dit probleem?
Dit is namelijk een ideeënoorlog.
Dit is een veldslag
om de identiteit van de Islam zelf!

Wanneer jonge mensen keer op keer weer in deze val trappen (door hun laag zelfbeeld, depressies, psychologische stoornissen of wat dan ook) dan moeten wij even een stap terug zetten en ons afvragen hoe we dit over de lange termijn kunnen oplossen. Want, wallaahi, als jij en ik gaan zitten nadenken over een korte-termijn-oplossing, dan weten we heel goed dat er geen is. De oplossing is zeker niet voor morgen… Intussen houden we gespannen onze adem in. Moge Allah verhinderen dat dit opnieuw gebeurt, want om de zoveel maanden gebeurt er wel weer eens iets…

Het is tijd om na te denken over
een oplossing op de lange termijn.

Die lange-termijn-oplossing bestaat erin de geesten van die jongeren te heroriënteren op een gezonde manier om deze godsdienst te begrijpen: allesomvattend en niet defensief. Tot aan de Dag des Oordeels zullen er namelijk jonge mensen zijn die tot de Islam zullen (terug)keren. Ze zullen uit alle lagen van de bevolking komen. Er zullen bekeerlingen bij zijn, andere komen uit Muslim families die pas later religieus voelend werden. Allemaal zullen ze willen leren over de Islam. Die zoektocht naar de Islam zal zich afspelen online en in de media. De hele wereld heeft nu toegang tot de open sociale media.

Als wij de veldslag in die ruimte verliezen,
als wij er niet in slagen in die ruimte
een gezond alternatief aan te reiken…!

Niet alleen moet het een gezond alternatief zijn maar ook een veel krachtiger alternatief. Het moet ervoor zorgen dat de jonge geest die het hoort niet alleen leert de Dien te erkennen zoals hij is, maar ook leert zelfstandig te denken, kritisch te denken en zich niet te laten manipuleren. Dat is namelijk wat dit uiteindelijk allemaal is: een vorm van manipulatie in de naam van de godsdienst. Meer stelt het niet voor.

Die arme stakkers worden bedot,
er wordt met ze gesold.

Ik heb verschillende keren de kans gekregen om jongeren te ontmoeten die op de een of andere manier waren gehypnotiseerd. Pas na meerdere uren waarin we die zieke denkwijze samen met hen hebben afgebouwd, beseften ze hoe ze zijn beetgenomen, hoe ze  werden gemanipuleerd in de naam van de Islam. Op het moment zelf hadden ze het niet door.

Wij moeten zo snugger zijn dat we niet alleen weten dat dit het is wat er met hen gebeurt, maar dat we hen ook een gezond alternatief aanbieden en niet in de val van weerlegging trappen. Het gaat er hier niet om dat we deze of gene groep veroordelen, want raad eens? Dat is nou net wat ze willen! Hier zitten ze op te wachten. Ze hebben hun volgelingen hier allang op voorbereid: “Wacht maar af, ze zullen ons veroordelen en dat is juist een bewijs dat je goed bezig bent!” Ze willen niets liever dan aandacht. Waar ze niet tegen kunnen, is een alternatief, want dat leidt de aandacht van hèn af. Die groepen en entiteiten teren gewoon op aandacht, en daar trainen ze hun volgelingen ook op: “Dit is wat er gaat gebeuren, en nu gaan ze zich uitspreken tegen ons!” En als we dat doen: “Zie je wel? We hadden je toch gezegd dat de Munafiqoen zullen spreken.”

Wij als een Ummah moeten hiervoor
onze verantwoordelijkheid opnemen.

Zolang er niet op grote schaal een genormaliseerde, gezonde en degelijke vorming in deze Dien beschikbaar is, toegankelijk voor een jong publiek overal ter wereld, verkeren jonge ontvankelijke en manipuleerbare geesten in groot gevaar. Wij allemaal moeten hier onze eigen verantwoordelijkheid in opnemen.

Moge Allah (azza wadjal) ons helpen om deze te slagen in deze uitdaging.
Moge Allah (azza wadjal) de Ummah standvastigheid schenken,
zodat we achter de principes van onze Dien blijven staan.

Als mensen beweren ons geloof te vertegenwoordigen, wil dat nog niet zeggen dat ze ONS vertegenwoordigen. Als een andere Muslim een misdaad pleegt, heb IK die misdaad niet gepleegd, hebben mijn familie of mijn kinderen die misdaad niet gepleegd, maar iemand anders die beweert dat hij dat doet in de naam van de Islam. Zo wordt het proces gemaakt van de hele Muslim gemeenschap. Wij moeten onszelf nog maar eens verantwoorden vanwege iemand die we niet eens kennen of op welke manier dan ook vertegenwoordigen. En toch moeten we verantwoordelijkheid opnemen. Tenminste voor de manier waarop de Dien wordt onderricht.

Wanneer een verdraaide vorm van de Dien
wordt gebruikt om geesten te vergiftigen,
dan wordt het de taak en verantwoordelijkheid
van deze Ummah om deze Dien te verdedigen,
ongeacht de kosten, ongeacht de gevolgen.

Er zal veel moed voor nodig zijn, maar het is absoluut onontbeerlijk.
Moge Allah (azza wadjal) ons standvastig maken.

Onze gedachten en gebeden gaan uit naar de families en dierbaren van de mensen die hun leven verloren. Muslim of niet, Allah heeft ALLE kinderen van Adam eer betoond: “Wa laqad karramna bani Adam” (De Edele Quran 17:70). Goede en slechte daden, shirk en tawhied terzijde gelaten, zijn en blijven de kinderen van Adam uiteindelijk de kinderen van Adam. En toen Ibrahiem (vzmh) bad, bad hij voor hen allemààl. In zijn du’a bij het bouwen van de Ka’bah sprak hij zijn hoop uit dat dit een plaats zou worden waarmee de hele mensheid zich verbonden zou voelen. Toen de engelen kwamen om het volk van Loet (vzmh) te vernietigen, wie was het die voor hen pleitte? Ibrahiem (vzmh)! Hij zei niet: “O die? Dat volk verdient dat ze worden gedood! Ga maar, toe, ga je gang!” De Quran vertelt dat hij voor hen pleitte. Waarom?En dan n oemen wij onszelf de godsdienst van Ibrahiem (vzmh).

Laten we dan terugkeren naar de principes
die Ibrahiem (vzmh) zelf hanteerde:
Begaan zijn met de hele mensheid
in plaats van de hele mensheid te veroordelen.

Moge Allah (azza wadjal) ons leiden.

 

Bron: https://www.youtube.com/watch?v=qyCPVPVZmGA&feature=em-subs_digest

Advertenties