Surah Baqarah vers 2:

“Inna alladhiena kafaroe
– Zonder twijfel, zij die niet hebben geloofd.”
“Sawaaon aleihim £
– het maakt niet uit voor hen”
“A andhartahoem am lam toendhirhum
– of je hen waarschuwt of niet”
“Laa yoeminoen
– ze zullen toch niet geloven”

Hoe gemakkelijk gaan we ervan uit – wanneer we zien staan: “Zonder enige twijfel, zij die niet hebben geloofd” – dat Allah hiermee de niet-Muslims bedoelt… En wat zegt Hij over die “niet-Muslims”? “Sawaaon aleihim – het maakt niet uit voor hen – a andhartahoem am lam toendhirhum – of je hen waarschuwt of niet – la yoeminoen – ze zullen toch niet geloven.”

Komen er niet elke dag niet-Muslims tot de Islam?!
Want de zin hier, de kernzin is:
“Zij die niet geloven zullen nooit geloven.”
En dan nog met “inna – zonder de geringste twijfel.”

Hoe werd deze Ayah van bij het begin
verstaan en in zijn context geplaatst?

De commentaren van verschillende Tafsiergeleerden lopen hierover gelijk. Allah gebruikt het meervoud (diegenen die niet hebben geloofd) en het lijkt inderdaad alsof Hij daarmee iedereen bedoelt die niet heeft geloofd. Maar onder de geleerden doorheen de geschiedenis is er geen enkel meningsverschil over het feit dat deze Ayah NIET over ALLE niet-gelovigen gaat. Je zegt toch ook wel eens iets in de lijn van “Mensen hebben me verdriet gedaan.” Bedoel je dan de hele mensheid, of enkele mensen?
Wanneer we gefrustreerd zijn, grijpen we naar algemenere uitdrukkingen. Hier laat Allah dus duidelijk merken dat Hij boos is. In plaats van te zeggen “die speciale groep van de kafirien” zegt Hij “alladhiena kafaroe.” Ibn Kathir vertelt dat zelfs de Sahaba wisten dat het hier ging over de aanvoerders van de Joodse gemeenschap die zich het ergst verzetten tegen de Openbaring. Hoewel ze weten, uit hun eigen boeken, dat de Quran de waarheid is weigeren ze het te geloven. Allah vertelt ons dat zelf ook later in de Quran.

Zo gevaarlijk is het
om het Boek van Allah
te lezen zonder zijn context,
historische context en
de context binnen te tekst.

Het is Allah die ons leert wat Hij van ons verwacht in de Quran: “Allama al Quran”. Hou op met zelf te bedenken wat jij wil dat Allah zegt en luister naar je Schepper en je Leraar in Zijn eigen Boek. Hij spreekt tot jou persoonlijk in jouw situatie.
Deze overweging komt uit https://wordpress.com/stats/day/noumanalikhan2dutch.wordpress.com en je vindt er daar nog veel meer die je helpen vertrouwd raken met je Dien in de eerste grote Surah, de Surah die alle aspecten van je leven schetst. DAAR leer je wat je moet doen. En ik bid Allah dat agressie, haat en geweld dan uit je hart en uit onze Ummah verdwijnen.

 

Bron: bayyinah.org – dag 3 – vanaf minuut 25:08
Dit is geen letterlijke weergave maar een samenvatting van de vertaling.

Advertenties