We horen Nouman Ali Khan in een vraag & antwoordsessie. Een van de vragen was:

“Wat is de snelste manier
om de Shariah te vestigen?”
Wel, begin alvast met Fajr
in de moskee te bidden!

(applaus)

Begin met je moeder voortaan elke dag te bellen. Stuur haar niet meer door naar je voicemail! Stop met je vader uit te schelden. Vestig de Shariah in je gezin, vriend, voor je gaat praten over het vestigen van de Shariah in de regering! Bij jou thuis, hoeveel overtredingen van de Dien vind je daar? Van jou! Niet van anderen maar van JOU?! Van jou wordt verwacht dat je voor je gezin de bron van leiding en liefde bent.

In Chicago kwam een jongeman naar me toe met hetzelfde probleem: “Ya Aghi, dat was een fantastische lezing. Mash’Allah, je probeert de mensen Iman bij te brengen. Maar hoe zit het met het vestigen van de Islam?” En ik luisterde naar zijn betoog gedurende wel twintig minuten. Ik zat ook in die groepen toen ik pas over de Islam leerde. Ik ken je argumenten nog voor je ze me geeft. Ik ben ouder dan jij. Ik weet die dingen. Ik heb dit vijftien jaar geleden al allemaal gedaan. Ik ken ieder argument van binnen en van buiten.

En die kerel voerde me zijn argumenten op. Twintig minuten gaan voorbij en ik zeg: “Broer stop. Stop, stop, stop! Je stond op het punt het volgende argument aan te voeren, argument nummer drie. En dan zou je het hebben over argument vier en vijf. Ik heb dit al eerder gehoord.” Ik zei hem: “Je deed er te lang over. Je had die vijf punten in vijftien minuten moeten kunnen uitleggen en dit zijn de vijf argumenten die je voor me in petto had. Maar je bent nog maar bij argument nummer twee aangekomen. Mijn avondeten wacht.”

Hij was een beetje in de war: “Kan zijn …”

En ik zei: “Luister, je gaat de laatste tijd naar een bepaald soort van khalaqaat of gespreksavonden waar je al die termen hebt geleerd. En je doet het nog niet lang. Een maand? Twee maand hooguit, want je bent er nog niet goed in.”

En hij zei: “Kan zijn…”

“Jullie komen ook graag samen in restaurants die laat open blijven om er hukka te roken en “het vestigen van de Islam” te bespreken tot twee, drie uur ’s ochtends. Met je vrienden. En je belt je ouders bijna nooit en je haalt bijna nooit Salat ul Fajr.”

“Kan zijn…”

En ik dan: “Begin met Fajr te bidden en bel je ouders. Dan praten we over enkele maanden nog eens.” Ga niet discussiëren (niet met mij en niet met anderen) over ideeën die je nog niet eens fatsoenlijk begrijpt. De Islam heeft een lange, diepe geschiedenis achter de rug. De Islam komt naar een mens en komt voort uit mensen, niet uit haatpraat.

De Islam komt nooit tot stand
aan de hand van woorden vol haat!

Elke boodschapper, ELKE boodschapper: “Wa ma assarnaaka illa rahmatan…” … lil Ummah? “lil Aalamien!“ “Ik heb jou gezonden als liefdevolle genade voor ALLE mensen” – voor de Europeanen, voor de Amerikanen, voor de Afrikanen, voor de Aziaten, voor de hindoes, voor de boeddhisten, voor de atheïsten, voor de agnosten!” Ik heb je gezonden als een genade voor hen allemaal!”

Als wij dan de vertegenwoordigers zijn
van Rasulullah (vzzmh),
waar blijft ONZE barmhartigheid?
Waar is ONZE liefdevolle genade voor hen?

Zelfs als zij ons met haatdragende
woorden aanvallen, WIJ zullen
antwoorden met liefdevolle
barmhartigheid omdat wij
de volgelingen van Muhammad,
Rasulullah , salallaahu aleihi wasallam
zijn! (applaus)

Het spijt me dat ik zo boos klink, maar het is hoogtijd dat we wakker worden. Soms moet je jonge kerels een beetje wakker schudden, een beetje dooreen schudden. Ik wil hier geen ruzie over maken, maar denk alsjeblief goed na over wat ik zeg. We hebben dit allemaal al meegemaakt in de Verenigde Staten. Als ik naar Europa kom – ik had het er nog over met enkele broeders – als ik naar Europa kom en ik hoor sommige van die argumenten, dan denk ik: “Aha, jullie maken net hetzelfde mee wat wij vijftien jaar geleden hebben meegemaakt.” We hebben dit allemaal al besproken, we hebben die problemen al opgelost en hebben ze achter ons gelaten. We hebben ze achter ons gelaten! En ik vind dat we jullie nu die uitleg verschuldigd zijn.

*-*-*

Er heeft zelfs iemand de vraag gesteld:
“Is het OK om in een Kufr maatschappij te leven
of zouden we beter terugkeren naar een Moslimland,
omdat we toch onze kinderen moeten opvoeden volgens de Islam?”

Zeg mij alsjeblief eens waar… Waar ga jij je kinderen volgens de leer van de Islam opvoeden? Trek je met hen naar Pakistan? Waar ga je heen? De helft van de Moslimwereld staat in brand. En de andere helft, die niet in brand staat, verheerlijkt het Hellevuur! (hilariteit) Heus. Eerlijk! Over de hele Moslimwereld zie je dat er clubs worden geopend. Ik ben op Hajj geweest en ik raakte gedeprimeerd. Op Hajj! En ik raakte gedeprimeerd! Je gaat nar de Harram, je ziet de Ka’ba en je weent. Maar als je vier mijl buiten de Harram bent, wat zie je dan? Je staat naar de Jabal ul Noor te kijken, je kijkt naar de berg waar de Engel Rasulullah (vzzmh) heeft bezocht, maar je staat met je voeten in een hoop rotzooi! Je hoort de Adhan, de Moslims horen de Adhan en zeggen: “Mash’Allah, we hebben DAT tenminste nog…” We kwamen de Masjid binnen en gehandicapte kinderen verkochten er kalenders. Is DAT de Islam?! Mijn hart bloedde en ik kreeg zin om een preek af te steken over het vestigen van de Shari’ah.

Shari’ah…
Het belangrijkste element
van de Shari’ah
is rechtvaardigheid en
de zorg voor anderen.

En het eerste wat ons over Shari’ah werd geopenbaard had te maken met niet-Moslims, wisten jullie dat?! Het eerste wat we leerden over de Shari’ah was: “Waarom werd het babymeisje begraven?” Het eerste praktische idee over handel drijven is: “Waarom bedriegen mensen andere mensen bij het zakendoen?” En het ging hier niet over Moslims die Moslims bedriegen in hun handel. Het waren NIET-Moslims die niet-Moslims tijdens het zakendoen bedotten. Het waren NIET-Moslim families die hun dochters levend begroeven. Het ging over onrechtvaardigheid door niet-Moslims tegen niet-Moslims en dat zijn de eerste problemen waarover de Quran zich bekommerde. Dat is omdat de Quran is gekomen met een boodschap van rechtvaardigheid voor de mensheid, niet enkel voor een groep mensen.

Waarom zou de Quran spreken
over mensen waar hij niet om geeft,
die hij gewoon wil onderwerpen
en buiten gooien en die hij wil
verlagen tot tweederangsburgers?

We bestuderen niet eens de hele Qur’an… Wallaahi, mijn broer! Je kan het met me oneens zijn, je kan me na deze lezing haten. Dat geeft niet. Ik houd toch nog van je. Je bent nog altijd mijn kleine … Je bent mijn boos klein broertje.

Bestudeer de HELE Qur’an. Al is het maar een korte tafsier. Citeer niet de drie Ayaat die je uit het hoofd hebt geleerd om je gelijk te halen. Niet doen. Gebruik de Qur’an niet om er daliel uit te halen voor wat JIJ wil. De Qur’an is huda (leiding) van het begin tot het einde. Begrijp hem holistisch, begrijp hem in zijn geheel, zodat je een denkwijze ontwikkelt. De Qur’an is een manier van denken, niet gewoon een reeks daliels. Het is heel gemakkelijk om hier een Ayah te kiezen, en daar een Ayah en dan daar nog één om je eigen filosofie te ontwikkelen.

ONZE filosofie is het HELE Boek.

“Alladhina ja’alloolqur’ana idhien” (De Edele Qur’an 15:91)
“Ze namen de Qur’an en splitsten hem op.”

Ze kiezen alleen voor die Ayah van Surat ul Baqarah, een Ayah uit Surat as Saf  en een van… (hilariteit). Je kent ze! Ik weet het. Ik weet het… Ik ken de cursus. En ik weet waar het vandaan komt. Je moet je geschiedenis kennen. Dus, alsjeblief, alsjeblief, alsjeblief! Wij hier…Ik heb verteld waar de renaissance (heropleving) van deze Ummah vandaan zal komen. Van diep nadenken over wat? De Qur’an!

Onze manier om de Qur’an te bestuderen is oppervlakkig.
Als we hem meer diepgaand gaan bestuderen,
dan zullen insh’Allah onze ideeën deze retoriek overstijgen
en zullen we een dieper inzicht verwerven in de zaken dan we nu hebben.

 

Bron: https://www.youtube.com/watch?v=Bh9ffWwdcfw

Advertenties