DOORSTUREN AUB
Laat zien aan de wereld dat we boos zijn!
Laat zien aan de wereld dat moslims wèl reageren
maar ons niet hoeven te verontschuldigen.

Onze reactie is sterker dan “pardon”.
Laat die IS-bende zien en horen
dat ze geen steun krijgen van de eigenlijke moslims

en dat we hen met gefundeerde en sterke argumenten
uit de Quran en goede Ahadith op hun plaats durven zetten!

Moslims haten de misdaden van IS minstens even erg als eender wie. Misschien zelfs meer, want niet alleen is er de terreur, het onrecht, de wreedheid. Dat alles is bovendien nog eens een aanslag op hun godsdienst, op de kern van hun leven en hun geloof.

Op https://mariaminislam.wordpress.com/2015/11/19/parijs-moslims-reageren-nl/ vind je een artikel uit de Standaard dat de officiële reactie ven 7 Belgische moslimorganisaties weergeeft.

En hier https://muslimvrouwen.wordpress.com/2015/11/19/parijs-moslims-reageren-fr/ vind je een boze Franstalige reactie. Tja, men spreekt niet voor niets van een “Franse colère”. Het is hevige taal. Maar op hevige misdaden reageert een mens ook  hevig. Laten we hopen en bidden dat de harde taal sommige sympathisanten van IS kan wakker schudden.

En vergeet natuurlijk niet de wereldwijde veroordeling door Islamgeleerden die al meer dan een jaar oud is maar nog steeds gretig wordt gelezen – zeker nu…
https://stopislamicstatescrimes.wordpress.com/2014/10/03/open-brief-vertaald/

Advertenties