Tot de Laatste Dag (het einde der tijden)
mag niemand van het volk (Moslims)
ongehoorzaam zijn aan dit verbond!

De Profeet (vrede en zegeningen over hem) heeft in veel brieven aan zijn gezanten benadrukt dat godsdienstige instanties moeten worden ontzien. Hier, in een brief aan zijn gezant naar de religieuze leiders van Sint-Catharina op de Berg Sinaï, die de Moslims om bescherming hadden gevraagd:

Dit is een boodschap van
Muhammad ibn Abdullah,

als een verdrag met hen die het christendom aanhangen – dichtbij of veraf. We zijn met hen. Waarlijk, ikzelf, de dienaars, de helpers en mijn volgelingen verdedigen hen omdat de Christenen mijn burgers zijn. En bij God, ik verzet me tegen alles wat ze niet graag hebben. Ze mogen tot niets worden gedwongen. Ook mogen hun rechters niet van hun taak worden ontheven en mogen hun monniken niet uit hun kloosters worden verdreven. Niemand mag een huis van hun godsdienst vernielen, het beschadigen of er iets uit weghalen en naar het huis van een Moslim brengen. Wie iets hiervan zou doen, zou het verbond van God verbreken en ongehoorzaam zijn aan Zijn Profeet.
Waarlijk, zij zijn mijn bondgenoten en worden door mijn charter beschermd tegen alles wat ze haten. Niemand mag hen dwingen te reizen of hen verplichten te strijden. De Moslims moeten voor hèn vechten. Wanneer een Christen vrouw trouwt met een Moslim, mag dit niet gebeuren zonder haar toestemming. Ze mag er niet van worden weerhouden om naar haar kerk te gaan voor het gebed. Hun kerken zijn beschermd. Hun onderhoud mag niet worden verhinderd, noch mag de onschendbaarheid van hun verbonden worden verbroken. Tot de Laatste Dag (het einde der tijden) mag niemand van het volk (Moslims) ongehoorzaam zijn aan dit verbond.”
  (*)

.

(*) “Muslim and Non-Muslims, Face-to-Face” (Moslim en niet-Moslims, van aangezicht tot aangezicht), Ahmad Sakr. Foundation for Islamic Knowledge, Lombard IL.

Lees het hele artikel van M. Abdulsalam (op IslamReligion.com) in NL vertaling: 
https://mariaminislam.wordpress.com/2015/08/30/de-profeet-sas-en-andere-godsdiensten/

MEER OVER HET CHARTER VAN MEDINA?
https://mariaminislam.wordpress.com/2011/06/03/het-%E2%80%9Ccharter-van-medina%E2%80%9D-en-pluralisme/

Advertenties