“Ook een vijand van de islam
kan de Quran citeren
om zijn doel te bereiken!”

Iedereen met een greintje gezond verstand beseft intussen dat wat er gebeurt in Syrië duidelijk geen zuivere religieuze motieven heeft. Iemand die zijn godsdienst kent, die leeft volgens de Islamitische leefregels van respect, verdraagzaamheid, geduld, voor alles en iedereen – ook andersdenkenden en andersgelovigen – haalt het niet in zijn hoofd ergens mensen te gaan vermoorden of verkrachten omwille van hun afwijkende gedachtengoed.

Mocht je twijfelen:

“Helft Belgische jihadisten had al strafblad voor vertrek”

Bron: http://www.standaard.be/cnt/dmf20150814_01818227

“Ze is geen klein meisje. Ze is een slaaf. Met haar seks hebben, pleziert God”

Bron: http://www.demorgen.be/buitenland/-ze-is-geen-klein-meisje-ze-is-een-slaaf-met-haar-seks-hebben-pleziert-god-a2422077/

Hoe kan je dan denken dat IS
de Islam vertegenwoordigt en
ijvert voor de verspreiding van de Islam?

Wat ze doen is Islamitisch gezien zo misdadig dat geen enkele moslim die zijn geloof ernstig neemt ermee geassocieerd wil worden. Dat ze zich toch opwerpen als voorbeeldige moslims doet de vraag rijzen: wie zijn ze dan, dat ze zo hard hun best doen om de Islam in een slecht daglicht te plaatsen?

Wie, o wie, gebruikt “Islamitische staat”
om Moslims in de problemen te brengen?

Wie, o wie, is zo dwaas om
zich bij deze vijand van de Islam aan te sluiten
enkel en alleen omdat die handig
het woord “Islam” in zijn naam verwerkt?

= O = O = O =

Als je uit liefde voor Allah
je gezondheid, je kennis en je leven wil inzetten
Doe dat dan op een constructieve manier. Hier.

Wees een voorbeeldige moslim. Dàt is pas moeilijk! Dàt is pas Jihad! Toon het ware gelaat van medemenselijkheid, behulpzaamheid, positieve instelling aan je omgeving. Geef je ouders het respect en de liefde die ze verdienen. Geef je kinderen een leuke, liefdevolle kindertijd. Zorg dat je collega’s alleen met lof kunnen spreken over je inzet op het werk en je gedrag tegenover hen. Laat je buren – gelovig of niet – versteld staan van je fijne karakter, je grote behulpzaamheid, je vrolijkheid, je respect, je geduld.

Je zal geen mes nodig hebben
om ze te overtuigen van
de schoonheid van de Islam.

Of ze zich ook bekeren? 

Daar heb JIJ geen macht over, daar heb IK geen macht over.
Daarvan zegt Allah heel duidelijk dat Hij alleen leidt wie Hij wil.
Onze taak is te zorgen dat ze de Boodschap doorkrijgen.
Zijn taak is het om hun hart, als het open staat, te raken of niet.

Met andere woorden:
we moeten ervoor zorgen

dat hun hart geen afkeer ontwikkelt,
geen weerzin voor de Islam!

Hoe vaak heeft de Profeet (vrede en zegeningen over hem) aan zijn Gezellen gezegd dat ze voorzichtig moesten zijn, geduldig, toegeeflijk tegenover andersgelovigen? Hijzelf liet christenen bidden (tot Jezus/Isa als “god”!!!) in  “zijn” moskee! Hij behandelde zijn grootste tegenstanders met het allergrootste respect. Zelfs krijgsgevangenen werden meer-dan-goed behandeld: ze kregen hetzelfde voedsel voorgezet als de Moslims en konden zich vrijkopen door enkele gelovigen te leren lezen en schrijven… Was er een meningsverschil onder Moslims dan werd er niet gemoord maar geargumenteerd – en een zeker verschil in opinie over details is tot op vandaag toegestaan. De haat en nijd tussen de verschillende Madhabs behoort tot het verleden – behalve bij IS.

Laat je DUS niet vangen!
Ook Een vijand van de Islam kan
Quran citeren om zijn doel te bereiken
om je in zijn val te lokken.

Weet wat je gelooft.
Weet wat Allah ècht van je verwacht:
Gebruik je enthousiasme en gedrevenheid
op een constructieve manier!

Advertenties