We kennen het vers allemaal wel:

“Laat er een groep onder jullie zijn
die tot goedheid aanspoort

en tot rechtvaardigheid maant
en het kwade verbiedt (…).”

(Quran 3:104)

Dit is inderdaad een verplichting, maar hoe pak je dat aan? We moeten voorzichtig zijn want wij pakken de mensen hard aan, maar onze erfenis is dat we barmhartig zijn met de mensen en al helemaal met mensen die de Islam aannemen. We zetten ze zo zwaar onder druk dat ze uiteindelijk de Dien gewoon opgeven, zeg!   (*)

. . .

Dan zien en horen we dat het zogenaamde Kalifaat mensen vermoordt omdat ze niet-helemaal-zoals-zij-moslim zijn. Niet-moslims, maar ook moslims die in bepaalde details anders denken of praktiseren. Of moslims die zondigen door – bijvoorbeeld – niet te vasten… Hoe kan je dat “het goede bevelen” noemen???

IS VERHINDERT dat ze ooit nog het goede doen en zorgt ervoor dat ze sterven in een staat van zonde – en zelfs daarover hebben WIJ niet te oordelen. Je hebt genoeg aan je eigen zonden en je slachtoffer kan een betere mens, en zelfs een betere moslim zijn dan jij.

Heb je in zijn hart gekeken?
De enige die de mens en zijn zonden kent
de enige die zonden bestraft is Allah!

Hadith 35 van An Nawawi, uit Sahih uslim,  verklaart de broederschap onder moslims onschendbaar. Op gezag van Abu Hurayrah (radhiallahu anhu) leren we dat de Boodschapper van Allah (vrede en zegeningen over hem) heeft gezegd:

“(…) Een moslim is de broeder van een moslim. Hij onderdrukt hem niet, noch laat hij hem in de steek. Hij beliegt hem niet en minacht hem niet. Alles aan een moslim is onschendbaar voor een andere moslim: zijn bloed, zijn bezit en zijn eer.”

We weten dat het gevaarlijk voor je is
om je vergissing toe te geven…

We weten dat IS medestanders
die tot inzicht kwamen heeft geëxecuteerd…

Moge Allah hun ziel genadig zijn
en hun familie troosten bij dit verlies.

Weet echter dat hun keuze om UIT die waanzin te stappen pas ècht Mujahid heeft gemaakt. Dat zijn op hun beurt het slachtoffer werden van die moordmachine, dàt is wat hen tot martelaren maakt. Niet het feit dat ze meeheulden met die … bende. Twijfel je?
Je kent vast het verhaal van de man die 100 doden op zijn geweten had.

Het werd ons overgeleverd door Abu Sa‘eed Al-Khudree. De man stierf op weg naar een nieuw leven zonder moorden. Hij kwam nooit op zijn bestemming aan, maar OMDAT hij had beslist zijn leven te beteren, waren het de Engelen van de genade die het wonnen van de Engelen van de bestraffing, en ze mochten hem meenemen naar het Paradijs.

Weet dat Allah
ar Rahmaan en ar Rahiem is.

Zolang je ademt
is er een weg terug naar Hem,

een weg die I.S.
zovelen al heeft ontzegd…

We bidden voor je
in deze maand van vergiffenis
dat je je overgave aan je Heer
(Islam) hernieuwt 
en de moed vindt
om de gevolgen van je daden

onder ogen te zien in deze wereld,
in het volle vertrouwen
dat Allah op dat moment

genadiger is voor jou
dan jij voor je slachtoffers.

___

(*)  De hele lezing van Nouman Ali Khan over hoe we als Ummah toch een en ander in onze aanpak moeten corrigeren werd in het Nederlands vertaald. De episode waar dit uit komt staat hier:
https://mariaminislam.wordpress.com/2015/05/31/wat-doen-we-fout-2-van-4
Volledige lezing: https://www.youtube.com/watch?v=90jLQCcz-Dc

Advertenties