1,6 biljon Muslims – not even 0,001% of them are terrorists!
When you say Islam is a cruel terrorist religion,
you leave 99,999% of the Muslms out of the picture

Those who claim that Islam is a terrorist cruel religion,
that terrorist find their inspiration in the Quran
actually follow the reasoning of the terrorists who abuse the Quran.
Osama bin Lade and Baghdadi would wholeheartedly
agree with everything Islamhaters claim. Not us!

https://youtu.be/pv1rIHGajgc

Er zijn 1,6 miljard moslims.
Zelfs als er 16.000 zelfmoord-terroristen zouden zijn,
dan is dat nog maar 0,001%!

Wie zegt dat Islam een terroristische wrede godsdienst is,
schuift 99,999% van die moslims buiten beeld.
Wie zegt dat Islam een terroristische wrede godsdienst is,
dat terroristen hun inspiratie halen uit de Quran
die denkt zoals die terroristen die de Quran misbruiken.
Osama bin Laden en Baghdadi zouden enthousiast
mee knikken met de vijanden van de Islam! Wij niet!

Advertenties