– Wat?!?! Ayahs die niet werden neergezonden?!?!
Astagfirullah, Mariam hoe durf je!

– Wel – ik heb het ook pas geleerd: de laatste 2 Ayahs
van Surah Baqarah werden geopenbaard aan
Profeet Muhammad (vrede en zegeningen over hem)
tijdens zijn nachtelijke reis naar de hemel op het punt
waar zelfs Jibriel (vrede zij met hem) niet meer mee mocht gaan.

Twee verzen, maar als je ze bekijkt vanuit die situatie en met de kennis en het inzicht van Nouman Ali Khan dan heb je aan twee uur nog niet genoeg om elk aspect, elke nuance van elke betekenis te vatten.

Wat blijft is een gevoel van dankbaarheid maar ook van schaamte: wat maken we het onszelf en mekaar soms toch moeilijk! De slotgedachte deed me besluiten de link hier te plaatsen op de blog die tegengewicht wil bieden aan de terroristen die de  Islam van binnenuit vernietigen terwijl ze Allahu Akbar schreeuwen.

“Inderdaad, de mensen haten de Islam.
Maar ze haten de Islam OM de verkeerde redenen.”

De inwoners van Mekka haatten de Islam omdat geloof in één God hun economie en machtspositie in de regio bedreigde, omdat het morele voorbeeld van de Moslims een einde maakte aan hun beestigheden… Vandaag haten onze medemensen de Islam omdat ze beestigheden van Mosilms zien en denken dat die monsters model staan voor de Islam.

Twee verzen – Twee uur
Bekijk het in stukjes als het moet
maar kijk – luister – herbeluister – en deeL!

Advertenties