Een oude bijdrage op een andere blog
gaat in op de verschillende reacties
die mensen tegenover Islam kunnen hebben.

Daarin komt de relatie tot andere
godsdiensten ter sprake
en de pijnlijke herinnering
aan terrorisme van verschillende kanten.

Het (on)gelijk van de anderen en onszelf
en het belang van onze keuze:
niet voor een groep
maar voor onze Schepper
en onze relatie met Hem.

http://mariaminislam.wordpress.com/2011/01/15/typdenken/

Advertenties