Kwets je met je wraak een ander dan de dader, dan word je zelf dader.
Als jouw slachtoffer zich niet kan weren tijdens dit leven
dan staat je wat te wachten op de Dag des Oordeels…
dat je vast en zeker wil ontlopen als je even nadenkt!

Een oude bijdrage op een andere blog
gaat in op de verschillende reacties
die mensen tegenover Islam kunnen hebben.

Daarin komt de relatie tot andere
godsdiensten ter sprake
en de pijnlijke herinnering
aan terrorisme van verschillende kanten.

Het (on)gelijk van de anderen en onszelf
en het belang van onze keuze:
niet voor een groep
maar voor onze Schepper
en onze relatie met Hem.

http://mariaminislam.wordpress.com/2011/01/15/typdenken/

Onrecht vergelden mag, in de Islam zoals in alle andere godsdiensten. Je moet dan echter wel je weerwraak nemen op de dader, en niet op onschuldige nakomelingen, eeuwen later (in het geval van de kruistochten). Ook wreek je je voor de daden van een heerser of een regering in ons eigen tijdperk niet op het volk dat “zogezegd” voor hen heeft gekozen. Lees je krant erop na, telkens er verkiezingen waren: degene die de macht krijgt is zelden degene met de meeste stemmen. Wil jij opdraaien voor de fouten en het bedrog van JOUW regering?

 

Advertenties