Een persoon met een gebrek
heeft bij Allah
een belangrijke plaats
en de beloning
voor degene die iemand
met een gebrek helpt
is eveneens groot.

Hier volgen enkele uittreksels uit een khutbah waarvan je de integrale vertaling hier vindt:
http://mariaminislam.wordpress.com/2014/10/26/omgaan-met-handicap/

De Profeet Ayyub (vrede zij met hem) was meer dan tien jaar lang bedlegerig en Allah (Subhaanahu wa ta’ala) prees de manier waarop zijn vrouw voor hem zorgde, hoe ze hem diende en verpleegde doorheen al die jaren dat hij door die ziekte op de proef werd gesteld.

Abdullah ibn Umm Maktum (moge Allah tevreden zijn over hem) was blind. De Profeet (Salah Allaahu aleihi wa salaam) deed alles wat hij kon om ervoor te zorgen dat hij zich op elke mogelijke manier een lid van de Ummah voelde, dat hij zich niet als een buitenbeentje of onbehaaglijk zou voelen.

Ooit vroeg de man of hij bij het horen van de Adhan naar de Moskee moet komen, aangezien dat als blinde niet altijd gemakkelijk is. De Profeet (vzzmh) vroeg hem of hij de Adhan kon horen en zei: “Als je de Adhan hoort, dan moet je die oproep beantwoorden.” Het is eigenlijk een genade van de Profeet (Salah Allaahu aleihi wa salaam) dat Abdullah ibn Umm Maktum op elke mogelijke manier deel moet uitmaken van de Ummah, net als alle andere mensen.

We vinden ook het verhaal van een man die oud was en heel erg hinkte. De Profeet (vzzmh) wou hem niet laten deelnemen aan de strijd, maar de man drong aan: “Ga je mij de beloning van Allah en van de Boodschapper ontzeggen? En misschien gunt Allah het me wel dat ik een martelaar word!” Amr ibn al-Jamuh nam deel aan de strijd en hij werd een martelaar. En de Profeet (zzmh) zei: “Ik heb Amr ibn al-Jamuh in Jennah zien rondwandelen zonder te hinken.”

Rasoel Allah (vzzmh) zorgde dus voor die gezellen en er waren veel metgezellen die later in hun leven
problemen kregen. En de gemeenschap zorgde voor hen. Er school zelfs een zekere vorm van wedijver
in de zorg voor de gehandicapten, en dan vooral voor degenen die in de minder toegankelijke delen van Medina leefden.

We gaan nu nog een stap verder
Wanneer we het hebben over
de beloning om voor deze mensen te zorgen…

70.000 engelen vergezellen je
op de weg heen en terug
voor dat ziekenbezoek!

Of deze Hadith dat op de Dag des Oordeels Allah aan iemand die heeft nagelaten op ziekenbezoek te gaan zal zeggen: “Wist je dan niet dat die en die ziek was? Was je hem gaan bezoeken, dan had je Mij bij hem aangetroffen.”

Allah (Subhaanahu wa ta’ala)
heeft effenaf gezegd
dat Hij bij de zieke aanwezig is!

Je moet begrijpen dat dit in het bijzonder geldt voor wie iemand heeft met een zo mogelijk nog erger gebrek, voor wie “de pen is opgeheven”: ze zijn niet eens meer aansprakelijk voor hun daden. Allah (Subhaanahu wa ta’ala) heeft je een persoon uit Jennah gegeven om voor te zorgen!

Je hebt iemand uit Jennah,
zonder zonden, onder je hoede.
Zou je dan niet net heel graag
voor die persoon zorgen,
zodat die op de Dag des Oordeels
misschien zelfs voor je kan pleiten?

Het is echter zeker zo dat we als gemeenschap onze houding in verband hiermee moeten aanpassen, insha Allah, dat we initiatieven moeten opzetten in verband met de zorg voor gehandicapten en dat we ten strijde moeten trekken tegen sommige erg, heel erg, ongevoelige en domme noties en stigmata waarmee verschillende culturen een gehandicapte en zijn omgeving belasten.

We vragen Allah (Subhaanahu wa ta’ala) dat Hij ons zegent met een open hart dat begaan is met de zorg voor mensen in nood. En we vragen Allah (Subhaanahu wa ta’ala) om ons op de Dag des Oordeels samen te brengen met degenen die Hem nabij zijn en van wie Hij houdt, zodat we bij hen horen.

Advertenties