Moslim Jeugdprediker aan jonge Moslims:

Recente gebeurtenissen hebben me ertoe aangezet om sommige dingen die me bezig houden opzij te schuiven en jou deze brief te schrijven. Je vraagt je misschien hoe het komt dat ik je ken? Ik heb je ontmoet bij studentenprotesten, in moskeeën en conferenties. Ik heb naar je argumenten geluisterd en bood jou tegenargumenten. Vaak klonk wat ik zei nogal formeel. Daarom bedacht ik dat ik je een brief zou kunnen schrijven, omdat dit veel persoonlijker is en niet zo formeel. Misschien zal het dan gemakkelijker voor je zijn om te luisteren naar wat ik je vertel.

Eerst en vooral: Telkens je wordt bekritiseerd omwille van je bloedige anarchistische ideologie, verwijs jij op jouw beurt naar de bloedige misbruiken van de Amerikaanse oorlogsmachine of van haar zionistische bondgenoten. Dat afleidingsmaneuver maakt heus geen indruk op ernstige en bewuste mensen. Het is gewoon een afschudden van je eigen morele verantwoordelijkheid. Het geeft de indruk dat jij denkt het recht te hebben om gevestigde islamitische waarden, zoals het beschermen van het leven van onschuldigen, naast je neer te leggen omdat het Amerikaanse leger of de IDF (Israël Defense Forces – het Israëlische Ministerie van Defensie) ook geen respect hebben voor het leven van onschuldige muslims. Dat zou een geloofwaardig argument kunnen zijn als dat Amerikaans leger of de IDF zouden beweren dat wat zij doen steunt op islamitische principes. Dat doen ze echter niet – maar jij wel. Ik hoop dat je, zonder dat ik daar nog dieper op moet ingaan, zelf het morele dilemma aanvoelt dat je voor jezelf hebt gecreëerd.

Sta me toe om je meteen, tussen de lijnen door, aan iets te herinneren. Je misleide poging om onschuldige Amerikanen te doden of te verminken maakt het voor de Amerikaanse militairen alleen maar gemakkelijker om ongestraft nog meer muslims te doden. Jouw daden dragen ertoe bij dat er bij het Amerikaanse leger, het IDF en binnenkort ook in toenemende mate bij de Indische bewapende hindoe-nationalisten een politiek klimaat ontstaat dat helemaal geen scrupules meer kent. Zoals je ziet is angst een afschuwelijke emotie en als ze goed wordt uitgebuit, kan ze leiden tot irrationele politieke acties. De meest extreme vorm van dit soort politiek wordt ook genocide genoemd.

Die angst kan uiterst gevaarlijk worden wanneer ze vat krijgt op nog een ander gevoel: onzekerheid. Je leeft zo ver van de realiteit dat je misschien niet eens hebt gemerkt dat een groot aantal Amerikanen zich heel onveilig voelt, vooral de blanke middenklasse of wat daar nog van overblijft. Ze weten niet of ze binnenkort nog een dak boven hun hoofd zullen hebben, of ze morgen nog werk zullen hebben, of hun geld volgende week nog op de bank zal staan, of ze er ooit in zullen slagen hun kinderen naar een goede school te sturen, of hun pensioentje hen zal worden afgenomen of totaal waardeloos zal zijn. Gekoppeld aan het spook van de “moslimterroristen naast de deur” is deze onzekerheid een dodelijke combinatie die wordt uitgebuit door mensen die we demagogen noemen, om hun vernietigingsoorlog tegen de moslims te rechtvaardigen.

Deze demagogen gebruiken de schrik die mensen hebben voor JOU om de uitbouw tegen te houden van organisaties met gezond verstand en ruime bekendheid, die we broodnodig hebben om een halt toe te roepen aan deze coöperatieve verkrachting van onze samenleving en de vernietigende logica van voortdurend oorlog voeren. Herinner je je bijvoorbeeld hoe groot de weerstand tegen de agressieve persoonscontrole van de Amerikaanse veiligheidsdiensten op de luchthavens was? Heb je ook gemerkt hoe diezelfde beweging als sneeuw voor de zon verdween toen een aspirant mujaahid in Portland op het lumineuze idee kwam om een kerstboomceremonie op te blazen? Denk je dat dit toeval was? Het is een schande dat jij en je medestanders je zonder nadenken op zulke plannen storten.

Nu denk jij allicht dat die mujaahids een vernietigingsoorlog tegen de Amerikanen kunnen winnen. Kijk dan eens naar wat die mujaahids hen in Afghanistan aandoen. Het spijt me, maar vernietigingsoorlogen lijken in niets op wat daar gebeurt. Ik zal je een stukje schetsen van hoe een dergelijke vernietigende oorlog er uit ziet. Herinner jij je nog hoe de Israëli’s een paar jaar geleden de Gaza-strook bombardeerden en hoe de Palestijnse moslims, ondanks hun moed, niets anders konden doen dan aan buitenlandse machten te vragen om een einde te maken aan dat bloedbad? Of enkele jaren daarvoor, toen de stad Jenin met de grond gelijk werd gemaakt? Stel je nu voor dat dit soort vernieling alle grote steden in de moslimwereld zou treffen. Stel je voor dat de Verenigde Staten een nieuwe generatie “tactische” atoomwapens ontwerpen, die vooral tegen moslimdoelen worden ingezet. Stel je voor dat die dan zouden neerregenen op islamitische grootsteden, terwijl er aan de kant van de moslims geen strategische afweermiddelen beschikbaar zijn om ze tegen te houden. AK-47’s en RPG’s zullen dan niets meer uithalen. Beeld je de oproepen in die de mensenrechtenorganisaties zullen doen om een einde te maken aan die slachtpartij. En stel je voor hoe die oproep in dovemans zal vallen omdat de neofascistische machten, die door JOUW stommiteit groot zijn geworden, deze organisaties in hun waanzinnige jacht ook zullen hebben vernield.

Ik hoor wel hoe je dit tegenspreekt en meent dat een dergelijke uitspraak een teken is van gebrek aan geloof. God heeft de gelovigen toch de overwinning beloofd! Inderdaad, dat heeft Hij gedaan. Het is echter erg aanmatigend van jou om te denken dat Hij met die gelovigen de moordenaars bedoelde die straffeloos vrouwen, kinderen en onschuldigen afslachten in de Naam van God. Hij heeft de gelovigen de overwinning beloofd, maar aan die overwinning zijn voorwaarden verbonden. God zal die zege niet schenken aan hen die in Zijn heilige Naam onschuldige mensen vermoorden.

Ik bewonder echter wel je moed. Wat me in de war brengt is de manier waarop je die toont. Je hebt de moed om naar de andere kant van de wereld te vliegen en deel te nemen aan een gewapende strijd, maar je hebt niet het lef om bij je buurman aan te kloppen en hem te vertellen over de Islam, of om hem je hulp aan te bieden bij zijn wereldse aangelegenheden. Het verbaast me al evenzeer hoe je hem in zijn gezicht kunt toelachen terwijl je bereid bent hem op te blazen mocht hij toevallig op het verkeerde moment op de verkeerde plek zijn. Wat voor een maatstaf gebruik je om te beweren dat hij niet naar je boodschap zal luisteren? Wat heeft hij je misdaan, dat je hem tot schietschijf van je bloeddorstigheid maakt?

Je beweert te beschikken over een zuiver inzicht in de Islam. Zo zuiver dat je belangrijke beslissingen over leven en dood kan nemen – beslissingen van enorm strategisch belang – maar je lijkt de goddelijke Wijsheid niet te vatten van het feit dat jij hier in dit land woont en leeft. Je hebt de mogelijkheid om een opvoeder te zijn in een periode waarin de mensen op zoek zijn naar nieuwe wegen. Je hebt de mogelijkheid om een aanvoerder te zijn in een tijdperk waarin de mensen op zoek zijn naar nieuwe richtingen in hun leven. Je hebt de mogelijkheid om een bron van spirituele troost te zijn in een tijdperk waarin de mensen verward, woedend en bang zijn. Je hebt de mogelijkheid een vurige verdediger van de waarheid te zijn in een periode waarin leugens het imago van je godsdienst vervormen en de richting van je land veranderen. Je hebt de talenten, de talenkennis en de mensenkennis om dat allemaal en nog veel meer te doen, maar je vlucht liever weg van deze strijd om je aan te sluiten bij een strijd waarvan je niet eens weet wie daarachter steekt.

Heb ik dat al gezegd? “Je aansluiten bij een strijd waarvan je niet eens weet wie erachter steekt?” Neen, nog niet. Als de FBI in staat is om overal in Amerika valse mujaahids binnen te smokkelen in de moskeeën om er gekwetste en verwarde muslims te zoeken en dan samen met hen verzonnen aanslagen voor te bereiden op heel reële politieke doelen, denk je dan dat de CIA niet hetzelfde kan doen op internationaal niveau? Nee, wacht even. Was het niet de CIA die het Afghaanse netwerk van mujaahidiin heeft ontwikkeld? Heeft, hoe heet-ie ook weer, Zbigniew Brzezinski, die operatie in Afghanistan niet omschreven als “het gouden uur van de CIA”?

Zij zouden het nooit wagen om valse mujaahids in te zetten, he? Of om vervalste websites te gebruiken, om verwarde en vertwijfelde jonge moslims in te zetten zodat die atmosfeer van angst in stand wordt gehouden? Zij zouden zoiets niet doen om bloedzuigende en bodemrijkdom-uitputtende oorlogen gaande te houden in een tijdperk waarin er geen geld beschikbaar is voor arme mensen, voor ouderen, voor gezondheidszorg, voor onderwijs, voor de infrastructuur of investeringen in een groene economie. Nee he! Het is absurd. Dat zouden namelijk psychologische operaties zijn (Operative Information noemen ze dat) en dat zou bedrog zijn. “Amerika bedriegt nooit! We zijn de goeien!”

Sorry, ik ben afgeweken van het onderwerp. Ernstig nu. Ik hoop dat je je nooit zo dom en uitgebuit zult voelen als de jonge Antonio Martinez of Mahomed Osman Mohamud, het Somalische kind uit Oregon, zich nu voelen. Ze werden door valse mujaahids misleid, bedrogen, gebruikt en misbruikt en daarna in een kerker geworpen waar ze voor de rest van hun leven kunnen wegrotten. Denk je nu echt dat jouw lot anders zal zijn? Wees toch niet zo naïef!

Met vriendelijke groet,

Imam Zaid Shakir

Bron: http://www.newislamicdirections.com/nid/notes/letter_to_a_would-be_mujahid

Zaid Shakir is een da’ee (prediker), een van de stichters en ook voorzitter van de raad van bestuur
van het Zaytuna College in Berkeley. Website: www.newislamicdirections.com

Advertenties