In deze spreekbeurt laat broeder Nouman ons meeleven met de gebeurtenissen rond het verdrag bij Hudaybiyya en toont hij ons hoe dit uiteindelijk de eerste stap was naar de vreedzame (jaja, vreedzaam!) inname van Mekka.

Al die gebeurtenissen waren een opeenvolging van emoties: angst, moed, woede,.. Toen uiteindelijk de moslims vreedzaam terugkeerden naar Medina, vroeg dat een enorme overwinning op zichzelf, omdat ze die emoties ondergeschikt maakten aan Allah en Zijn Boodschapper (vrede en zegeningen over hem), ongeacht de omstandigheden. Binnen het jaar konden ze alsnog, als gevolg van deze moedige houding, zonder strijd en zonder bloedvergieten Mekka als overwinnaars binnentrekken.

Dat is pas een overwinning
wanneer we voorrang geven aan onze “Islam”,
aan onze onderwerping
aan de wil van Allah en aan Zijn geboden
al staan ze lijnrecht op ons eigen oordeel,
op onze angst en woede.

“Inna fathanalaka  fatham mubiena”
Er is geen twijfel hierover: wij hebben jou
de overduidelijke, onvoorwaardelijke,
openlijke overwinning geschonken.”

Dit vers werd geopenbaard toen het verdrag van Hudaybiyya werd ondertekend. Dat was een verdrag dat helemaal, in elk detail, de moslims benadeelde. En dan zegt Allah daarvan dat het de ultieme overwinning is?! Jawel. “Laka” betekent “voor jou” – enkelvoud, dus voor de Profeet (vrede en zegeningen over hem). Het is dus de allergrootste overwinning uit de hele wereldgeschiedenis omdat de moslims omwille van hèm hun emoties, hun woede en frustratie ondergeschikt maakten aan hun gehoorzaamheid aan Allah en Zijn Boodschapper (vrede en zegeningen over hem). Hun trouw aan hem maakte dat ze hun eigen oordeel en woede opzij zetten. En Allah zal dàt nu net gaan gebruiken om ervoor te zorgen dat ze, een jaar later, zonder slag of stoot, zonder ook maar één druppel bloed te vergieten, Mekka vreedzaam kunnen innemen.

Als we niet snappen wat Allah verstaat onder “overwinning”, dan moeten we teruggrijpen naar Zijn Boek. De overwinning waarbij we de kuffaar verjagen en een land innemen is voor Allah inferieur.

Hij noemt onze eigen overwinning op ons hart,
op onze emoties de primaire,
de belangrijkste overwinning!

Hoor en beleef het allemaal hier.
Heb je niet veel tijd, luister dan vanaf minuut 29
Heb je zelfs daarvoor niet de tijd, start dan vanaf 38:30

Advertenties