Twee keer slechts heeft een Profeet
afgodenbeelden vernietigd.
“That’s it!”  Niemand heeft het recht
dat nà hen nog te doen.
JIJ NIET. IK NIET. IS(IS) NIET!

Ibrahiem, aleihi salaam – en hierover maakt Allah duidelijk dat dit alleen voor Ibrahiem, die éne keer, werd toegestaan om zijn volk duidelijk te maken hoe zwak die afgoden zijn. Hij alleen, en niemand anders, mocht en mag dit doen.

Toen onze Profeet (vrede en zegeningen over hem) de beelden in de Ka’bah vernielde, was dat niet als middel om de mensen van Mekka tot de Islam te roepen. Al die jaren dat hij in Mekka had geleefd, bad hij in de richting van de Ka’bah, wetend dat die beelden er stonden. Maar toen hij als overwinnaar de stad introk had hij het recht (volgens die tijd) om het hele volk uit te moorden. Het is ook wat Allah had gedaan met alle eerdere volkeren die ongehoorzaam waren: eens de straf kwam, werd de hele stad getroffen en verdween ze van de aardbol. Hier beperkt Allah Zijn straf tot het vernietigen van de afgoden, niet van de mensen. Inderdaad, Mohammed is een genade, een teken van barmhartigheid van Allah!

Lees meer over Ibrahim, vrede zij met hem:
https://noumanalikhan2dutch.wordpress.com/2014/07/05/682/#more-682
of de oorspronkelijke Engelstalige reflectie hierover:

Advertenties