Geen mens is beter dan de ander
tenzij wat zijn godsvrucht betreft.

Deze video, Engels met NL ondertitels,
zet ons aan het denken met voorbeelden
uit de Islam èn van beroemde denkers en leiders:

Advertenties