Stel dat een IS strijder dit leest, dan moet ik hem groeten met “Assalamu alykum”.
Ik moet er namelijk van uit gaan dat we allebei moslim zijn.
Waarom? Hij zegt “Laa illaaha illa Allah”.

Doet die “strijder” dat zelf ook voor anderen? Of jij, als je je aangetrokken voelt tot hun heroïsche verhalen, zou jij dat ook doen voor de moslims in het gebied dat ze daar “veroveren”? Neen! Want als die mensen niet wegvluchten worden ze afgeslacht. Niet-moslims – en dat is al erg genoeg… maar ook MOSLIIMS! Duizenden! En wat is het excuus van IS? “Het zijn geen goede moslims!” –  en “goed” is natuurlijk dat wat zij ervan maken…

Wel, als jij zo redeneert, lees dit dan eens en denk erover na:

Usama ibn Zayd doodde een (vijandige) afgodendienaar tijdens een veldslag nadat die laatste had gezegd: “Er is geen andere god dan Allah” (Laa illaaha illa Allah). Toen dit nieuws Allah’s Boodschapper (vzzmh) bereikte, veroordeelde hij Usama in de sterkste bewoordingen, en hij zei hem: “Hoe kon je hem doden nadat hij Laa illaaha illa Allah had gezegd?” Hij antwoordde: “Maar dat zei hij pas toen het zwaard al over hem hing.” De Profeet – moge Allah hem zegenen en groeten – zei opnieuw: “Hoe kon je hem doden nadat hij Laa illaaha illa Allah had gezegd?” Hij antwoordde: “O Boodschapper van Allah, hij zei het al huichelend (Hij meende het niet en zei het enkel om niet gedood te worden).” De Profeet – moge Allah hem zegenen en groeten – zei:

“Heb jij zijn hart opensneden (om te kijken)?”

en hij ging door met hem te verwijten tot Usama wenste dat hij geen moslim was geworden tot NA dat hij de man had gedood, zodat hij vergiffenis voor al zijn zonden had kunnen krijgen wanneer hij tot het geloof kwam.

Overgeleverd door Bukhari, Muslim, Ahmad, Tayalisi, Abu Dawud, Nasa’i, al-`Adni, Abu `Awana, al-Tahawi, al-Hakim, en Bayhaq

Het was eigenlijk heel logisch van Usama om te vermoeden dat die ander alleen maar deed alsof met die Shahada, dat hij hoopte dat Usama zou aarzelen en zijn zwaard zou laten zakken en dan kon hij Usama doden. Maar wat zegt de Profeet (vzzmh)?

Dat kon jij niet weten! Wat als hij oprecht was geweest?
Weet jij wat er in zijn hart omgaat? Je hebt een moslim vermoord!!!

Mijn dierbare broeder, lieve zuster, wil je echt zijn zoals Usama als je weet hoe hij werd terechtgewezen door de Profeet van wie je zegt dat je zoveel van hem houdt? Als je ziet hoe diep Usama zich schaamde en hoe groot zijn spijt was? Het was beter voor hem geweest om shaahid te worden (martelaar) aan de hand van het zwaard van die man. Want nu was hij de moordenaar van een broeder in de Islam…

Dat gevoel wens ik niemand toe. Ook jou niet. Maar de keuze is aan jou.

Je hebt  het misschien niet gemerkt, maar Islamgeleerden van over de hele wereld hebben samen een Open Brief aan ‘Abu Bakr Al-Baghdadi’ opgesteld, op zijn uitnodiging. Je weet toch dat hij bij het uitroepen van “zijn kalifaat” heeft gezegd dat wie niet akkoord is met hem,  hem mag terechtwijzen. Nu, er zijn al veel mensen gestorven omdat ze het niet met hem eens zijn, maar deze geleerden hebben voor hem – en voor jou! – enkele heel belangrijke punten verzameld waar die zogenaamde kalief en zijn staat zich vergissen. Ik veronderstel dat heel wat mensen die zich aangetrokken voelen tot IS eigenlijk eerlijke intenties hebben, maar jammer genoeg wat te snel onder de indruk waren van de stoere taal van die groepering.

Als je iets doet voor Allah,
moet je ook doen WAT ALLAH WIL
en al even belangrijk is dat je het doet
OP DE MANIER DIE ALLAH VOORSCHRIJFT.

Lees dat lange maar heel leerrijke document.

De tijd die je ervoor nodig hebt
is een goede investering,
want wat daarin staat
en wat jij ermee doet
bepaalt wat er met je gebeurt
in het leven na de dood.
En dat is eeuwig…

http://www.lettertobaghdadi.com/

(ik werk aan een  vertaling naar het Nederlands)

Advertenties