Assalamu alykum!

Hopelijk ben jij al even geschokt als je omgeving  door wat er op dit moment in Syrië en Irak gebeurt “in naam van Allah”. Al kunnen we “IS(IS)” niet rechtstreeks aanspreken, het is onze plicht om duidelijk te laten horen dat we afstand nemen van deze vreselijke terreurgroep (*), met goede en duidelijke argumenten. En dan kunnen we enkel hopen en bidden dat onze boodschap ook hèn bereikt… en raakt…

Je kan het toch onmogelijk fair noemen wanneer we moord en brand schreeuwen over het onrecht tegen moslims overal in de wereld – hoe terecht die schreeuw uiteraard ook is! – als we niet even luid en zelfs nog luider protesteren wanneer een groepering zoals deze eigenlijk veel meer schade berokkent aan de Islam dan de vijanden van de Islam dat ooit zelf zullen kunnen!

Geen woorden maar daden!

Onze verontwaardiging moet worden gehoord. Zeker. Maar meer dan dat moeten we ervoor zorgen dat de mensen ons niet zomaar op ons woord hoeven te geloven. We moeten hen tonen dat de Islam iets helemaal anders is dan wat ze dagelijks voorgeschoteld krijgen. We moeten laten ZIEN dat moslims omwille van hun geloof en door de Quran fijne medemensen zijn, zorgzame buren, eerlijke partners… Dus ook daarvan wil ik hier getuigen verzamelen, zoals dit pareltje, met dank aan zuster Marianna voor de vertaling: https://www.youtube.com/watch?v=8gRbl9Fs9sQ  (**)

helpende hand

In het filmpje hierboven
haalt de jongeman
zijn inspiratie voor zijn goedheid
uit de Quran en het voorbeeld van
de Profeet (vzzmh)..

Laten ook wij ons Boek
opnieuw/beter ontdekken

en er ons leven naar vormen!

Het is doordat ze hun Dien (islamitische levenswijze) niet kennen, dat jongeren ten prooi vallen aan verbittering en vatbaar worden voor het misbruik dat machtsgeile agressievelingen maken van enkele verzen die ze uit hun context rukken. Dus richten wij ons tot mensen die de Quran begrijpen omdat ze de taal ervan begrijpen. Door en door. Geen vertaling van een vertaling, maar de Arabische tekst van de Quran, in elk detail, met elke nuance…

Een fantastische bron van kennis
vind ik Bayyinah.com en Bayyinah.tv.

Maar je put al heel wat inzicht uit
de korte overwegingen op Quranweekly.com
.
Nederlandse vertalingen van enkel stukken
staan op http://noumanalikhan2dutch.wordpress.com/.

Ik breng hier stilaan ook links naar vertaalde stukjes die slaan op geweld(loosheid) enerzijds en de inherente vriendelijkheid van een èchte moslim: iemand die “SLM doet”, de drie letters waaruit Islam bestaat in het Arabisch en wat betekent dat hij zich volledig, oprecht (en dus vrijwillig!) onderwerpt aan zijn Schepper, dat hij zijn wil ondergeschikt maakt aan wat zijn Schepper van hem verlangt en dat hij daarin vrede en rust vindt en uitdraagt.

Dan zal deze vlag geen angst meer wekken,

maar zal ze mensen gemoedsrust geven,

hen inspireren en hen aantrekken

tot de waardigheid van de Islam.

Geen symbool van terreur!

Laten we bidden tot Allah

… om leiding voor de naïeve mensen
die zich met goede bedoelingen
hebben laten misleiden.

… om de bekering van de criminelen
die dit lijden veroorzaken.

… voor mekaar, dat we door ons gedrag
tegenwicht bieden en de Islam
aan onze omgeving presenteren
zoals ze door Allah en Zijn Profeet
(vrede en zegeningen over hem)
altijd al werd bedoeld. 

 

(*) Wist je dat Jihad in eerste instantie staat voor streven, je met al je middelen inzetten, tegen onrecht en verdrukking? En dus TEGEN degene die anderen terroriseert?!

(**) Zie ook Marianna’s youtubekanaal https://www.youtube.com/channel/UCp-rwRwiux10TKGVvIEK9pA)

Advertenties